Een vitaal bedrijf?

Een vitaal bedrijf?
04 jul 2020

  • “Het verloop is behoorlijk groot in mijn bedrijf. Dat zorgt niet voor een constante kwaliteit van ons product.”
  • “Mijn medewerkers zijn best tevreden. Maar ze zetten niet dat extra stapje.”
  • “Ik wil werken aan de fitheid van mijn medewerkers. We hebben leefstijlprogramma’s geprobeerd, maar daar staan alleen de fitste medewerkers voor open.”

Ontdek hoe je als vitale manager de voorwaarden creeert, zodat je organisatie zich blijvend met een hoge snelheid aan de veranderende marktomstandigheden kan aanpassen.

Hoge eisen voor je medewerkers

Er worden in de continu veranderende omgeving hoge eisen gesteld aan medewerkers; ze moeten langer doorwerken en daarbij alert, creatief, betrokken en veerkrachtig zijn. En natuurlijk ook nog een gezonde leefstijl hebben, zodat ze zich staande kunnen houden.

Zet jij in op vitale medewerkers?

Bedrijven en organisaties die werk maken van de vitaliteit, betrokkenheid en ontwikkeling van hun mensen, plukken daar direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder (vals) ziekteverzuim en betere prestaties. Dit is van levensbelang voor de continuïteit en groei van je organisatie.

Vitaliteit of leefstijl voor duurzame inzetbaarheid

Als maatregel om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten, wordt vaak gekozen voor een leefstijlprogramma. Leefstijlprogramma’s richten zich op gedrag dat gezondheid ten goede komt.

Echter, leefstijlprogramma’s leiden zelden tot duurzame gedragsverandering. Hooguit voor mensen die er toch al mee bezig waren. Een voorwaarde voor duurzame gedragsverandering is dat je intrinsiek gemotiveerd bent.

Met een strategisch vitaliteitsprogramma verhoog je de intrinsieke motivatie, zodat medewerkers met plezier hun werk doen en zich verbonden voelen aan het bedrijf. Dan is er ruimte voor gedragsverandering.

Vitaal leiderschap

Met de gefaseerde modules die worden aangeboden, worden managers gecoacht op vaardigheden om de vitaliteit van werknemers te vergroten en te borgen. Het is een ‘train de trainersprogramma’, zodat uiteindelijk alle medewerkers bereikt worden.

Door vitaal leiderschap worden medewerkers geïnspireerd, gemotiveerd en gevitaliseerd.

Modules van het strategisch management programma

  • Positieve werkidentiteit
  • Veiligheid voor creativiteit
  • Vitaal met stress
  • Sterke eigenschappen en moreel leiderschap

Wat wil je voor jouw bedrijf?

Ben je geïnteresseerd in strategisch vitaliteitsmanagement, of wil je meer informatie over de vitaliteit van je bedrijf? Of meer informatie over individuele vitaliteitscoaching?
Ik ga graag met je in gesprek. Mail me of bel: 0655912307.

  • Deel dit bericht: