Een strategisch vitaliteitsmanagement programma

 • “Het verloop is behoorlijk groot in mijn bedrijf. Dat zorgt niet voor een constante kwaliteit van ons product.”
 • “Mijn medewerkers zijn best tevreden. Maar ze zetten niet dat extra stapje.”
 • “Ik wil werken aan de fitheid van mijn medewerkers. We hebben leefstijlprogramma’s geprobeerd, maar daar staan alleen de fitste medewerkers voor open.”

Met de modules van het strategisch vitaliteitsmanagement programma werk je aan een vitale organisatie: Een organisatie die zich blijvend met een hoge snelheid aan de veranderende marktomstandigheden kan aanpassen.

Hoge eisen voor je medewerkers

Er worden in de continu veranderende omgeving hoge eisen gesteld aan medewerkers; ze moeten langer doorwerken en daarbij alert, creatief, betrokken en veerkrachtig zijn. En natuurlijk ook nog een gezonde leefstijl hebben, zodat ze zich staande kunnen houden.

Zet jij in op vitale medewerkers?

Bedrijven en organisaties die werk maken van de vitaliteit, betrokkenheid en ontwikkeling van hun mensen, plukken daar direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder (vals) ziekteverzuim en betere prestaties. Dit is van levensbelang voor de continuïteit en groei van je organisatie.

Vitaliteit of leefstijl voor duurzame inzetbaarheid

Als maatregel om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten, wordt vaak gekozen voor een leefstijlprogramma. Leefstijlprogramma’s richten zich op gedrag dat gezondheid ten goede komt.

Echter, leefstijlprogramma’s leiden zelden tot duurzame gedragsverandering. Hooguit voor mensen die er toch al mee bezig waren. Een voorwaarde voor duurzame gedragsverandering is dat je intrinsiek gemotiveerd bent.

Wil een leefstijlprogramma succesvol zijn, dan moet daar draagvlak voor zijn. Met een strategisch vitaliteitsprogramma werk je aan de verhoging van de intrinsieke motivatie, zodat medewerkers met plezier hun werk doen en zich verbonden voelen aan het bedrijf. Dan is er ruimte voor gedragsverandering.

Vitaal leiderschap

Met de gefaseerde modules die worden aangeboden, worden managers gecoacht op vaardigheden om de vitaliteit van werknemers te vergroten en te borgen. Het is een ‘train de trainersprogramma’, zodat uiteindelijk alle medewerkers bereikt worden.

We werken gestructureerd met een model met een stevig theoretisch fundament en zetten in op het vergroten van de autonomie, de verbondenheid en de competenties van de medewerkers. Deze 3 psychologische basisbehoeften zijn voorwaarden voor het verhogen van de intrinsieke motivatie.

Door vitaal leiderschap worden medewerkers geinspireerd, gemotiveerd en gevitaliseerd.

Monitoring van het resultaat

Er wordt gestart met een 0 meting zodat inzichtelijk wordt waar de mogelijke tekortkomingen van de psychologische basisbehoeften zijn.
Deze 0 meting gaat altijd in combinatie met:

 • een medewerkerstevredenheid onderzoek
 • toetsing van het ziekteverzuim
 • toetsing van vrijwillig verloop
 • toetsing van de loonbeslag indicatoren

Voorbeelden van de modules van het strategisch management programma zijn:

 • Positieve werkidentiteit
 • Veiligheid voor creativiteit
 • Vitaal met stress
 • Sterke eigenschappen en moreel leiderschap

Wat wil jij voor jouw bedrijf?

Ben je geinteresseerd in strategisch vitaliteitsmanagement, of wil je meer informatie over de vitaliteit van jouw bedrijf? Of meer informatie over individuele vitaliteitscoaching?
Ik ga graag met je in gesprek. Mail me via het formulier hieronder of bel: 0655912307.